Phòng chụp studio

Phòng chụp studio hiện đại với các thiết bị đèn chiếu sáng, đèn livetream, hắt sáng, không gian đa dạng, 6 phông cuốn, ánh sáng tự nhiên chụp những sản phẩm và mẫu chất lượng nhất.

Showing all 1 result